Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Siswa TK


Sekolah <=3 Tahun 4Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun Total
L P L P L P L P L P L P
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 0 24 19 28 34 12 14 0 0 64 67
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 0 0 17 20 29 34 12 17 0 0 58 71
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 0 20 24 31 27 15 5 0 0 66 56
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
TK ALAM I'JAZ KIDZ 0 0 5 4 4 2 8 4 0 0 17 10
TK DW BETET 0 0 3 2 27 24 1 0 0 0 31 26
TK AN NUUR 0 0 6 10 10 12 5 5 0 0 21 27
TK SANTO YOSEPH 2 0 0 18 13 9 11 6 5 0 0 33 29
TK TADIKA PURI 0 1 6 5 10 6 2 4 0 0 18 16
JUMLAH 0 1 99 97 148 150 61 54 0 0 308 302


Laporan Jumlah Siswa SD


Sekolah
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Tingkat V
Tingkat VI
Jumlah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN GAYAM 2
23
17
17
15
14
29
17
13
15
12
13
11
99
97
SDN BAWANG 3
22
15
21
12
21
19
20
17
29
14
21
19
134
96
SDN NGADIREJO 2
22
22
19
18
19
13
32
21
12
12
0
1
104
87
SDN DANDANGAN 1
21
25
20
19
10
19
19
16
0
0
0
0
70
79
SDN BANARAN 2
10
9
9
10
17
4
19
8
12
10
10
13
77
54
SD ISLAM YP. ASSA'IDIYYAH
10
4
8
9
5
9
11
5
6
5
12
7
52
39
MI HIDAYATUL MUTA'ALIMIN
6
4
4
6
9
7
5
2
3
9
5
3
32
31
SD ISLAM KREATIF THE NAFF
13
13
15
10
10
9
9
7
0
0
3
2
50
41
SDIT AL AZHAR
33
24
28
27
21
14
14
17
14
9
13
14
123
105
SDI TUMPANG
4
3
3
4
2
4
2
3
3
3
0
0
14
17
Jumlah
164 136
144
130
128
127
148
109
94
74
77
70
755
646

Laporan Jumlah Siswa SMP


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
MTS NURUL ISLAM 46 36 48 48 20 33 0 0 114 117
SMP DARUS SALAM 17 12 26 32 38 55 0 0 81 99
SMPK PETRA 64 57 50 52 40 37 0 0 154 146
SMPN 3 149 157 142 207 155 174 0 0 446 538
SMP AL HUDA 154 116 161 100 85 71 0 0 400 287
MTs AL-MAHRUSIYAH 231 115 124 88 87 75 0 0 442 278
SMP MUHAMMADIYAH 107 66 83 68 74 64 0 0 264 198
SMP AR-RISALAH 29 24 31 14 14 6 0 0 74 44
SMP PGRI 2 43 24 29 26 36 19 0 0 108 69
SMP PGRI 1 69 62 45 33 50 31 0 0 164 126
JUMLAH 909 669 739 668 599 565 0 0 2247 1902

Laporan Jumlah Siswa SMA


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
MA HM TRIBAKTI 203 148 139 102 128 79 0 0 470 329
SMAN 7 125 183 156 222 114 183 0 0 395 588
SMAN 8 173 179 180 163 159 162 0 0 512 504
SMAN4 133 144 142 169 132 181 0 0 407 494
SMA AR-RISALAH 36 21 25 24 17 5 0 0 78 50
SMA KARTANEGARA 15 4 24 13 39 15 0 0 78 32
SMAN 3 142 200 115 201 136 204 0 0 393 605
SMAK AGUSTINUS 139 174 169 185 179 206 0 0 487 565
MAN 2 143 227 120 226 147 267 0 0 410 720
SMAN 6 150 132 145 177 148 175 0 0 443 484
JUMLAH 1259 1412 1215 1482 1199 1477 0 0 3673 4371

Laporan Jumlah Siswa SMK


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0
SMK PGRI 4 0 0
SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA 0 0
SMK NEGERI 2 KEDIRI 46 622 34 623 30 623 0 0 110 1868
SMKN 3 KEDIRI 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622
SMK PGRI 3 0 0
SMK PGRI 1 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 1 0 0
SMK FARMASI BHAKTI WIYATA 0 0
SMK BHAKTI WISATA 0 0
JUMLAH 56 833 42 831 43 826 0 0 141 2490