Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Siswa TK


Sekolah <=3 Tahun 4Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun Total
L P L P L P L P L P L P
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 0 24 19 28 34 12 14 0 0 64 67
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 0 20 24 31 27 15 5 0 0 66 56
TK DW NGLETIH 0 0 17 20 13 6 10 16 0 0 40 42
RA NURUL FAIZAH 0 0 0 0 5 11 8 16 0 0 13 27
TK KUSUMA MULYA 4 0 0 22 17 11 11 3 0 0 0 36 28
TK DW NGAMPEL 0 0 12 9 6 1 0 0 0 0 18 10
RA PERWANIDA 0 0 8 11 27 30 24 30 2 0 61 71
DIAN HATI 0 0 1 2 10 4 2 1 0 0 13 7
TK BUDI MULYA 0 0 2 6 5 3 7 4 3 3 17 16
JUMLAH 0 0 106 108 136 127 81 86 5 3 328 324


Laporan Jumlah Siswa SD


Sekolah
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Tingkat V
Tingkat VI
Jumlah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN NGRONGGO 1
21
7
23
16
20
17
13
19
21
22
18
17
116
98
SDN JAMSAREN 1
10
16
12
11
8
12
14
16
10
13
7
0
61
68
SDN JAGALAN 5
17
23
26
17
15
11
10
0
0
0
0
0
68
51
SDN BUJEL 3
18
18
15
8
18
17
16
15
19
14
19
11
105
83
SDN BANGSAL 1
24
18
18
26
27
20
18
25
28
16
13
25
128
130
SDS WAHIDIYAH
9
11
15
17
17
12
13
15
15
8
10
15
79
78
SDK SANTA MARIA 2
15
14
18
20
24
18
27
20
21
22
17
16
122
110
SDI TUMPANG
4
3
3
4
2
4
2
3
3
3
0
0
14
17
SD KATOLIK FRATERAN 1
14
31
21
11
23
12
19
10
15
10
19
29
111
103
MI MIFTAHUL ULUM
10
8
9
8
16
9
5
5
8
11
5
5
53
46
Jumlah
142 149
160
138
170
132
137
128
140
119
108
118
857
784

Laporan Jumlah Siswa SMP


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMPN 5 158 195 163 205 187 166 0 0 508 566
SMP PAWYATAN DAHA 2 66 42 52 41 45 34 0 0 163 117
SMP TAMAN DEWASA 9 6 15 6 11 7 0 0 35 19
SMPN 2 173 179 144 187 169 187 0 0 486 553
SMP AL HUDA 154 116 161 100 85 71 0 0 400 287
SMP ARRAHMAN 13 11 6 17 3 4 0 0 22 32
SMP MUHAMMADIYAH 107 66 83 68 74 64 0 0 264 198
SMP HASANUDIN 11 6 12 4 10 4 0 0 33 14
SMPN 4 144 196 93 183 120 149 0 0 357 528
SMPN 8 182 170 169 180 174 180 0 0 525 530
JUMLAH 1017 987 898 991 878 866 0 0 2793 2844

Laporan Jumlah Siswa SMA


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
MA AL HUDA 7 20 15 28 9 31 0 0 31 79
SMA KARTANEGARA 15 4 24 13 39 15 0 0 78 32
SMA PAWYATAN DAHA 114 110 116 112 129 144 0 0 359 366
SMAN 3 142 200 115 201 136 204 0 0 393 605
SMA AR-RISALAH 36 21 25 24 17 5 0 0 78 50
SMAN 1 152 187 144 208 112 150 0 0 408 545
SMA DIPONEGORO 11 10 10 15 15 11 0 0 36 36
SMAN4 133 144 142 169 132 181 0 0 407 494
SMAN 6 150 132 145 177 148 175 0 0 443 484
SMAN 2 130 176 133 186 102 166 0 0 365 528
JUMLAH 890 1004 869 1133 839 1082 0 0 2598 3219

Laporan Jumlah Siswa SMK


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMK PGRI 3 0 0
SMK TAMAN SISWA 0 0
SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA 0 0
SMK FARMASI BHAKTI WIYATA 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 1 0 0
SMK PGRI 2 0 0
SMK TI PELITA NUSANTARA 0 0
SMK PGRI 1 0 0
SMKN 3 KEDIRI 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622
JUMLAH 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622