Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Siswa TK


Sekolah <=3 Tahun 4Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun Total
L P L P L P L P L P L P
TK DW NGLETIH 0 0 17 20 13 6 10 16 0 0 40 42
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 0 24 19 28 34 12 14 0 0 64 67
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 0 0 17 20 29 34 12 17 0 0 58 71
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
RA NURUL FAIZAH 0 0 0 0 5 11 8 16 0 0 13 27
RA KUSUMA MULIA 13 0 0 2 2 10 13 11 11 0 0 23 26
TK RAHMAN NURI 0 0 4 3 6 15 4 2 0 0 14 20
TK KARTIKA IV-65 0 0 6 8 26 27 11 10 0 0 43 45
TK DW BETET 0 0 3 2 27 24 1 0 0 0 31 26
TK KASIH IBUNDA 0 0 4 3 7 3 0 2 0 0 11 8
JUMLAH 0 0 77 77 151 167 69 88 0 0 297 332


Laporan Jumlah Siswa SD


Sekolah
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Tingkat V
Tingkat VI
Jumlah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN KAMPUNGDALEM 6
24
16
23
22
23
23
30
19
24
26
26
27
150
133
SDN KAMPUNGDALEM 4
23
20
14
23
22
15
21
20
20
6
19
9
119
93
SDN MRICAN 2
20
21
25
19
24
22
26
24
20
23
22
21
137
130
SDN BANGSAL 4
23
16
25
19
20
21
21
15
14
19
14
24
117
114
SDN JAGALAN 1
17
24
8
10
7
6
0
0
0
0
0
0
32
40
SDK SANTA MARIA 1
16
13
17
20
26
17
28
18
16
27
15
20
118
115
MI AL HIDAYAH 2
7
5
5
9
4
4
6
4
4
1
0
4
26
27
SD KATOLIK FRATERAN 1
14
31
21
11
23
12
19
10
15
10
19
29
111
103
MI MIFTAHUL HUDA
19
9
13
9
11
14
11
5
5
10
6
5
65
52
MI MIFTAHUL FALAAH
22
14
19
9
15
14
14
17
12
6
7
3
89
63
Jumlah
185 169
170
151
175
148
176
132
130
128
128
142
964
870

Laporan Jumlah Siswa SMP


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMP MUHAMMADIYAH 107 66 83 68 74 64 0 0 264 198
SMPN 2 173 179 144 187 169 187 0 0 486 553
MTsN MOJOROTO 162 158 168 141 91 102 0 0 421 401
SMPN 6 192 163 183 179 168 177 0 0 543 519
SMP AL HUDA 154 116 161 100 85 71 0 0 400 287
SMP WAHIDIYAH 73 110 72 82 55 63 0 0 200 255
SMPK SANTA MARIA 107 109 108 113 83 83 0 0 298 305
SMP TAMAN DEWASA 9 6 15 6 11 7 0 0 35 19
MTs AL-MAHRUSIYAH 231 115 124 88 87 75 0 0 442 278
SMP PGRI 2 43 24 29 26 36 19 0 0 108 69
JUMLAH 1251 1046 1087 990 859 848 0 0 3197 2884

Laporan Jumlah Siswa SMA


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
MA AL HUDA 7 20 15 28 9 31 0 0 31 79
SMA AL ANWAR 18 12 21 9 17 8 0 0 56 29
SMAN 8 173 179 180 163 159 162 0 0 512 504
SMA MUHAMMADIYAH 25 18 17 8 19 28 0 0 61 54
SMAN 6 150 132 145 177 148 175 0 0 443 484
SMAN 1 152 187 144 208 112 150 0 0 408 545
SMAN 3 142 200 115 201 136 204 0 0 393 605
SMAN 5 162 156 135 170 165 169 0 0 462 495
SMA SULTAN AGUNG 10 6 11 7 14 23 0 0 35 36
MA. NURUL 'ULA 5 16 5 23 7 19 0 0 17 58
JUMLAH 844 926 788 994 786 969 0 0 2418 2889

Laporan Jumlah Siswa SMK


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMK BRAWIJAYA 1 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK TI PELITA NUSANTARA 0 0
SMK COBA 0 0
SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0
SMK PGRI 4 0 0
SMKN 3 KEDIRI 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622
SMK PGRI 2 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 1 0 0
SMK PGRI 1 0 0
JUMLAH 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622