Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Siswa TK


Sekolah <=3 Tahun 4Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun Total
L P L P L P L P L P L P
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 0 0 17 20 29 34 12 17 0 0 58 71
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 0 20 24 31 27 15 5 0 0 66 56
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 0 24 19 28 34 12 14 0 0 64 67
RA NURUL FAIZAH 0 0 0 0 5 11 8 16 0 0 13 27
TK SANTO YOSEPH 1 0 0 41 30 11 10 13 23 0 0 65 63
TK KARTIKA IV - 44 0 0 27 18 18 22 0 0 0 0 45 40
TK DW PEMWILDA 0 0 13 3 25 19 6 10 0 1 44 33
TK ALAM I'JAZ KIDZ 0 0 5 4 4 2 8 4 0 0 17 10
RA AL FALAH 0 0 2 10 28 29 19 23 0 0 49 62
JUMLAH 0 0 149 128 179 188 93 112 0 1 421 429


Laporan Jumlah Siswa SD


Sekolah
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Tingkat V
Tingkat VI
Jumlah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN JAGALAN 1
17
24
8
10
7
6
0
0
0
0
0
0
32
40
SDN BAWANG 3
22
15
21
12
21
19
20
17
29
14
21
19
134
96
SDN SUKORAME 2
35
37
40
36
38
37
27
48
45
41
44
48
229
247
SDN LIRBOYO 4
17
20
22
12
11
12
12
18
16
19
13
9
91
90
SDN MOJOROTO 3
21
17
19
22
18
18
16
20
22
21
22
20
118
118
SD PLUS RAHMAT
97
64
68
54
69
47
62
47
30
43
54
29
380
284
MI ISLAMIYAH
13
20
10
17
13
18
25
23
17
17
15
18
93
113
MI HIDAYATUL MUTA'ALIMIN
6
4
4
6
9
7
5
2
3
9
5
3
32
31
MI AL HIKMAH
29
30
15
15
39
18
24
16
22
13
13
4
142
96
MI MIFTAHUL HUDA
19
9
13
9
11
14
11
5
5
10
6
5
65
52
Jumlah
276 240
220
193
236
196
202
196
189
187
193
155
1316
1167

Laporan Jumlah Siswa SMP


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMP ARRAHMAN 13 11 6 17 3 4 0 0 22 32
SMP TAMAN DEWASA 9 6 15 6 11 7 0 0 35 19
MTS NURUL ULA 44 45 35 48 24 20 0 0 103 113
SMP PAWYATAN DAHA 2 66 42 52 41 45 34 0 0 163 117
SMPN 1 146 191 115 155 121 148 0 0 382 494
SMPN 7 194 160 176 181 150 152 0 0 520 493
SMPN 2 173 179 144 187 169 187 0 0 486 553
SMPN 6 192 163 183 179 168 177 0 0 543 519
SMP AR-RISALAH 29 24 31 14 14 6 0 0 74 44
MTsN BANDARKIDUL 150 228 155 162 157 161 0 0 462 551
JUMLAH 1016 1049 912 990 862 896 0 0 2790 2935

Laporan Jumlah Siswa SMA


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
MA HM TRIBAKTI 203 148 139 102 128 79 0 0 470 329
MAN 2 143 227 120 226 147 267 0 0 410 720
SMAN 5 162 156 135 170 165 169 0 0 462 495
MA. NURUL 'ULA 5 16 5 23 7 19 0 0 17 58
SMAN 8 173 179 180 163 159 162 0 0 512 504
SMA PAWYATAN DAHA 114 110 116 112 129 144 0 0 359 366
MA AL HUDA 7 20 15 28 9 31 0 0 31 79
SMA BRAWIJAYA 8 7 6 10 6 6 0 0 20 23
SMA AR-RISALAH 36 21 25 24 17 5 0 0 78 50
SMAN 6 150 132 145 177 148 175 0 0 443 484
JUMLAH 1001 1016 886 1035 915 1057 0 0 2802 3108

Laporan Jumlah Siswa SMK


Sekolah Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Total
L P L P L P L P L P
SMK PGRI 4 0 0
SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0
SMK PELAYARAN HANG TUAH 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK CAHAYA ABADI 0 0
SMKN 3 KEDIRI 10 211 8 208 13 203 0 0 31 622
SMK PLUS DARUS SALAM 0 0
SMK FARMASI BHAKTI WIYATA 0 0
SMK KARTANEGARA 0 0
SMK NEGERI 2 KEDIRI 46 622 34 623 30 623 0 0 110 1868
JUMLAH 56 833 42 831 43 826 0 0 141 2490