Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
RA NURUL FAIZAH 0 5 0 0 0 0 0 5
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 1 1 0 0 0 0 1 1
TK DW NGLETIH 0 5 0 0 0 0 0 5
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TK BHAYANGKARI 95 0 0
TK PERWANIDA MAN 3 1 14 0 0 0 0 1 14
RA MIFTAHUL ULUM 1 5 0 0 0 0 1 5
RA KUSUMA MULYA 15 0 5 0 0 0 0 0 5
TK SALMA INSANI 0 6 0 0 0 0 0 6
JUMLAH 3 44 0 0 0 0 3 44

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN BURENGAN 5
2
3
1
1
1
3
0
0
0
0
4
7
SDN LIRBOYO 4
1
0
0
2
1
4
0
0
0
0
2
6
SDN MRICAN 1
0
0
0
4
2
3
0
0
0
0
2
7
SDN BAWANG 2
2
0
0
1
3
3
0
0
0
0
5
4
SDN SINGONEGARAN 1
1
2
1
2
4
2
0
0
0
0
6
6
MI MIFTAHUL FALAAH
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
3
1
MI NURUL HUDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDS WAHIDIYAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDI AL FALAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SD KRISTEN PETRA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
6
5
4
11
12
15
0
0
0
0
22
31

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMPN 6 30 35 2 1 0 0 0 0 32 36
SMPN 8 25 43 2 0 0 0 0 0 27 43
SMPN 3 22 39 1 0 0 0 0 0 23 39
SMPN 1 19 42 3 2 0 0 0 0 22 44
MTsN BANDARKIDUL 18 31 1 10 0 0 0 0 19 41
MTS NURUL ULA 11 8 0 0 2 0 0 0 13 8
SMP PAWYATAN DAHA 1 14 11 10 9 0 0 0 0 24 20
SMP PAWYATAN DAHA 2 5 11 0 2 0 0 0 0 5 13
SMP AIRLANGGA 6 5 0 1 0 0 0 0 6 6
MTS NURUL ISLAM 8 10 0 0 4 0 0 3 12 13
JUMLAH 158 235 19 25 19 25 6 0 183 263

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 2 37 32 3 4 0 0 0 0 40 36
SMAN 6 28 30 0 1 0 0 1 0 29 31
SMAN 7 22 39 1 0 0 0 0 0 23 39
SMAN 1 33 40 0 0 1 1 0 0 34 41
MAN 3 34 30 3 9 0 0 0 1 37 40
SMA DIPONEGORO 2 2 4 5 0 0 0 0 6 7
SMAK PETRA 4 7 9 3 0 0 0 0 13 10
MA AL HUDA 10 10 0 1 0 0 0 0 10 11
SMA ISLAM YPA 3 3 5 3 0 0 0 0 8 6
SMA MUHAMMADIYAH 1 5 4 4 0 0 0 0 5 9
JUMLAH 174 198 29 30 1 1 1 1 205 230

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMK COBA 0 0
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMK PLUS DARUS SALAM 0 0
SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK BHAKTI WISATA 0 0
SMK AL HUDA 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147