Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 5 0 0 0 0 0 5
RA NURUL FAIZAH 0 5 0 0 0 0 0 5
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 1 1 0 0 0 0 1 1
RA AL-ANWAR 0 5 0 0 0 0 0 5
RA KUSUMA MULYA 15 0 5 0 0 0 0 0 5
TK KUSUMA MULYA 5 0 1 0 0 0 0 0 1
TK PG PESANTREN BARU 0 0
TK DW NGRONGGO 3 1 2 0 0 0 0 1 2
JUMLAH 2 27 0 0 0 0 2 27

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN PAKUNDEN 1
0
1
2
2
2
2
0
0
0
0
4
5
SDN REJOMULYO
1
1
0
1
1
4
0
0
0
0
2
6
SDN SINGONEGARAN 2
2
3
0
2
1
2
0
0
0
0
3
7
SDN BAWANG 1
1
0
3
0
4
1
0
0
0
0
8
1
SDN BANDAR LOR 2
0
0
4
2
0
3
0
0
0
0
4
5
MI NURUL HUDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDI AL FALAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MI MIFTAHUL ULUM
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
2
MI ISLAMIYAH
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
2
3
SDI TUMPANG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
4
5
11
11
9
13
0
0
0
0
24
29

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMPN 6 30 35 2 1 0 0 0 0 32 36
SMPN 1 19 42 3 2 0 0 0 0 22 44
MTSN 2 20 41 3 7 0 0 0 0 23 48
SMPN 8 25 43 2 0 0 0 0 0 27 43
SMPN 5 20 33 2 2 0 0 1 0 23 35
SMP ISLAM YBWPI 3 3 5 1 0 0 0 0 8 4
SMP ARRAHMAN 2 4 1 0 0 0 0 0 3 4
SMP HASANUDIN 2 7 0 0 0 0 0 0 2 7
SMPK SANTA MARIA 1 14 2 2 0 0 0 0 3 16
SMP WAHIDIYAH 1 6 6 19 0 0 0 0 7 25
JUMLAH 123 228 26 34 26 34 0 0 150 262

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 2 37 32 3 4 0 0 0 0 40 36
SMAN 1 33 40 0 0 1 1 0 0 34 41
SMAN 3 30 33 0 0 0 0 0 0 30 33
SMAN 5 21 33 6 4 0 0 0 0 27 37
MAN 2 35 30 10 9 0 0 0 0 45 39
SMAK AGUSTINUS 11 7 7 14 0 0 0 0 18 21
SMAK PETRA 4 7 9 3 0 0 0 0 13 10
SMA BRAWIJAYA 2 4 4 4 0 0 0 0 6 8
SMA MUHAMMADIYAH 1 5 4 4 0 0 0 0 5 9
SMA PAWYATAN DAHA 11 14 5 2 2 1 0 0 18 17
JUMLAH 185 205 48 44 3 2 0 0 236 251

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMK COBA 0 0
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMK TI PELITA NUSANTARA 0 0
SMK FARMASI BHAKTI WIYATA 0 0
SMK AL HUDA 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK PELAYARAN HANG TUAH 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147