Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
TK DW NGLETIH 0 5 0 0 0 0 0 5
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
RA NURUL FAIZAH 0 5 0 0 0 0 0 5
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
TK TAMAN INDRIA 0 1 0 0 0 0 0 1
TK DW RINGINANOM 0 0 0 0 0 0 0 0
TK DW LIRBOYO 0 1 0 0 0 0 0 1
PELITA ILMU 0 5 0 0 0 0 0 5
TK DW NGRONGGO 2 0 3 0 0 0 0 0 3
JUMLAH 0 23 0 0 0 0 0 23

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN MANISRENGGO
1
2
0
1
1
4
0
0
0
0
2
7
SDN BALOWERTI 2
0
0
2
2
2
3
0
0
0
0
4
5
SDN SUKORAME 1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
3
5
SDN LIRBOYO 2
1
1
0
2
2
4
0
0
0
0
3
7
SDN NGRONGGO 1
0
0
3
0
1
5
0
0
0
0
4
5
MI ISLAMIYAH
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
2
3
MI MIFTAHUL HUDA
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
SDIT AL AZHAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDS WAHIDIYAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDI POJOK 2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Jumlah
3
5
8
8
8
21
0
0
0
0
19
34

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMPN 2 26 43 0 0 0 0 0 0 26 43
SMPN 5 20 33 2 2 0 0 1 0 23 35
SMPN 4 19 46 3 2 0 0 0 0 22 48
SMPN 6 30 35 2 1 0 0 0 0 32 36
SMPN 1 19 42 3 2 0 0 0 0 22 44
SMP HASANUDIN 2 7 0 0 0 0 0 0 2 7
SMP PAWYATAN DAHA 2 5 11 0 2 0 0 0 0 5 13
SMP TAMAN DEWASA 1 3 3 6 0 0 0 0 4 9
SMP YBPK 3 4 2 1 0 0 0 0 5 5
SMP AR-RISALAH 7 8 0 7 0 0 0 0 7 15
JUMLAH 132 232 15 23 15 23 0 0 148 255

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 5 21 33 6 4 0 0 0 0 27 37
SMAN 7 22 39 1 0 0 0 0 0 23 39
SMAN 2 37 32 3 4 0 0 0 0 40 36
SMAN 1 33 40 0 0 1 1 0 0 34 41
SMAN 3 30 33 0 0 0 0 0 0 30 33
SMA BRAWIJAYA 2 4 4 4 0 0 0 0 6 8
SMA KARTANEGARA 1 6 6 11 0 0 0 0 7 17
SMA MUHAMMADIYAH 1 5 4 4 0 0 0 0 5 9
SMA DIPONEGORO 2 2 4 5 0 0 0 0 6 7
MA. NURUL 'ULA 15 11 0 0 0 0 0 0 15 11
JUMLAH 164 205 28 32 1 1 0 0 193 238

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMK COBA 0 0
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMK PELAYARAN HANG TUAH 0 0
SMK CAHAYA ABADI 0 0
SMK PLUS DARUS SALAM 0 0
SMK BHAKTI WISATA 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 1 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147