Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 5 0 0 0 0 0 5
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 1 1 0 0 0 0 1 1
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TK DW TEMPUREJO 2 0 0
RA Sunan Ampel 0 3 0 0 0 0 0 3
TK DW KLECO 0 4 0 0 0 0 0 4
TK PG PESANTREN BARU 0 0 0 0 0 0 0 0
RA KUSUMA MULYA 15 0 5 0 0 0 0 0 5
JUMLAH 1 21 0 0 0 0 1 21

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN BANARAN 2
1
0
1
1
0
5
0
0
0
0
2
6
SDN BUJEL 1
0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
2
5
SDN NGRONGGO 3
0
1
1
2
3
3
0
0
0
0
4
6
SDN NGAMPEL 2
3
2
1
0
2
2
0
0
0
0
6
4
SDN SINGONEGARAN 1
1
2
1
2
4
2
0
0
0
0
6
6
SD AR-RISALAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MI AL FALAAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDI BANDAR KIDUL
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
SDI AL HUDA
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
4
SD PLUS ARRAHMAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
6
8
5
6
10
15
0
0
1
4
22
33

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
MTsN MOJOROTO 21 17 3 6 0 0 0 0 24 23
SMPN 2 26 43 0 0 0 0 0 0 26 43
SMPN 7 21 37 1 2 0 0 0 0 22 39
MTSN 2 20 41 3 7 0 0 0 0 23 48
SMPN 6 30 35 2 1 0 0 0 0 32 36
SMP ARRAHMAN 2 4 1 0 0 0 0 0 3 4
SMPK PETRA 6 11 0 0 0 0 0 0 6 11
MTS NURUL ISLAM 8 10 0 0 4 0 0 3 12 13
MTS MIFTAHUL ULUM 10 8 0 2 0 0 0 0 10 10
SMP AL HUDA 6 10 8 10 0 0 0 0 14 20
JUMLAH 150 216 18 28 18 28 4 0 172 247

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 6 28 30 0 1 0 0 1 0 29 31
SMAN 1 33 40 0 0 1 1 0 0 34 41
SMAN 3 30 33 0 0 0 0 0 0 30 33
SMAN4 33 27 2 1 0 0 0 0 35 28
SMAN 5 21 33 6 4 0 0 0 0 27 37
SMA WAHIDIYAH 11 7 7 8 0 0 0 1 18 16
SMA PAWYATAN DAHA 11 14 5 2 2 1 0 0 18 17
MA HM TRIBAKTI 17 15 20 6 1 0 0 0 38 21
SMAK AGUSTINUS 11 7 7 14 0 0 0 0 18 21
SMA MUHAMMADIYAH 1 5 4 4 0 0 0 0 5 9
JUMLAH 196 211 51 40 4 2 1 1 252 254

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMK COBA 0 0
SMK PAWYATAN DAHA 2 0 0
SMK PGRI 3 0 0
SMK FARMASI BHAKTI WIYATA 0 0
SMK PLUS DARUS SALAM 0 0
SMK TAMAN SISWA 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147