Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
RA NURUL FAIZAH 0 5 0 0 0 0 0 5
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 5 0 0 0 0 0 5
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TK DW NGLETIH 0 5 0 0 0 0 0 5
TK NEGERI PEMBINA KEC.MOJOROTO 0 0
TK KUSUMA MULIA 2 0 3 0 0 0 0 0 3
TK BHAYANGKARI 95 0 0
TK MARDI PUTRA 3 3 0 0 0 0 3 3
TK BAPTIS SETIA BAKTI 0 6 0 0 0 0 0 6
RA SALAFIYAH 0 1 0 0 0 0 0 1
JUMLAH 3 31 0 0 0 0 3 31

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN GAYAM 1
0
0
0
4
2
3
0
0
0
0
2
7
SDN TEMPUREJO2
1
1
2
1
1
2
0
0
0
0
4
4
SDN KETAMI 1
1
1
1
1
2
3
0
0
0
0
4
5
SDN BURENGAN 3
1
3
2
1
0
3
0
0
0
0
3
7
SDN NGAMPEL 1
1
0
2
1
0
6
0
0
0
0
3
7
SDI POJOK 2
0
0
SD KATOLIK FRATERAN 1
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
4
3
SDK SANTA MARIA 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MI RAUDLATUL MUBTADIIN
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
MI MIFTAHUL FALAAH
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
3
1
Jumlah
4
5
9
10
10
20
0
0
0
0
23
35

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMPN 5 20 33 2 2 0 0 1 0 23 35
SMPN 8 25 43 2 0 0 0 0 0 27 43
SMPN 3 22 39 1 0 0 0 0 0 23 39
MTsN MOJOROTO 21 17 3 6 0 0 0 0 24 23
SMP MUHAMMADIYAH 7 10 5 4 0 0 0 0 12 14
SMP PGRI 2 1 9 3 3 0 0 0 0 4 12
SMP WAHIDIYAH 1 6 6 19 0 0 0 0 7 25
SMP PAWYATAN DAHA 1 14 11 10 9 0 0 0 0 24 20
SMP PAWYATAN DAHA 2 5 11 0 2 0 0 0 0 5 13
SMP AIRLANGGA 6 5 0 1 0 0 0 0 6 6
JUMLAH 122 184 32 46 32 46 0 0 155 230

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 3 30 33 0 0 0 0 0 0 30 33
MAN 3 34 30 3 9 0 0 0 1 37 40
MAN 2 35 30 10 9 0 0 0 0 45 39
SMAN 8 26 36 0 2 0 0 0 0 26 38
SMAN 5 21 33 6 4 0 0 0 0 27 37
SMA ISLAM YPA 3 3 5 3 0 0 0 0 8 6
SMA AR-RISALAH 8 3 4 6 0 0 0 0 12 9
SMA MUHAMMADIYAH 1 5 4 4 0 0 0 0 5 9
SMA PAWYATAN DAHA 11 14 5 2 2 1 0 0 18 17
SMA DIPONEGORO 2 2 4 5 0 0 0 0 6 7
JUMLAH 171 189 41 44 2 1 0 1 214 235

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMK COBA 0 0
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMK TAMAN SISWA 0 0
SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA 0 0
SMK CAHAYA ABADI 0 0
SMK PGRI 3 0 0
SMK MUHAMMADIYAH 1 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147