Jenjang Pendidikan   Status Sekolah  

Laporan Jumlah Guru TK


Sekolah Guru tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P
TKN PEMBINA KEC.PESANTREN 0 0
TK NEGERI PEMBINA KEC MOJOROTO 1 1 0 0 0 0 1 1
TK NEGERI PEMBINA KEC KOTA 0 5 0 0 0 0 0 5
RA NURUL FAIZAH 0 5 0 0 0 0 0 5
TKN PEMBINA KEC PESANTREN 0 3 0 0 0 0 0 3
TK TRISULA 2 0 2 0 0 0 0 0 2
TK PERMATA HATI 0 3 0 0 0 0 0 3
RA PERWANIDA 0 6 0 0 0 0 0 6
TK ABA 4 0 6 0 0 0 0 0 6
TK TUNAS BANGSA 2 0 4 0 0 0 0 0 4
JUMLAH 1 35 0 0 0 0 1 35

Laporan Jumlah Guru SD


Sekolah
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Gol. II
Gol. III
Gol. IV
Bantu Pusat
Bantu Daerah
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
SDN NGRONGGO 5
0
1
1
0
2
5
0
0
0
0
3
6
SDN LIRBOYO 1
2
0
1
1
1
4
0
0
0
0
4
5
SDN BUJEL 1
0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
2
5
SDN NGADIREJO 5
2
2
1
1
1
3
0
0
0
0
4
6
SDN MOJOROTO 3
0
1
0
1
3
4
0
0
0
0
3
6
MI MIFTAHUL ULUM
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
2
MI HIDAYATUL MUBTADIIN
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
MI AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
SDK SANTA MARIA 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDI TUMPANG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
4
5
5
8
9
20
0
0
0
0
18
33

Laporan Jumlah Guru SMP


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMPN 1 19 42 3 2 0 0 0 0 22 44
SMPN 6 30 35 2 1 0 0 0 0 32 36
SMPN 7 21 37 1 2 0 0 0 0 22 39
SMP MUHAMMADIYAH 7 10 5 4 0 0 0 0 12 14
SMPN 3 22 39 1 0 0 0 0 0 23 39
SMPK SANTA MARIA 1 14 2 2 0 0 0 0 3 16
MTS MIFTAHUL ULUM 10 8 0 2 0 0 0 0 10 10
SMP KATOLIK MARDI WIYATA 8 4 0 3 0 0 0 0 8 7
MTs MIFTAHUL FALAAH 9 5 2 0 0 0 0 0 11 5
MTs AL-MAHRUSIYAH 10 23 4 6 2 1 0 0 16 30
JUMLAH 137 217 20 22 20 22 2 1 159 240

Laporan Jumlah Guru SMA


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMAN 5 21 33 6 4 0 0 0 0 27 37
MAN 3 34 30 3 9 0 0 0 1 37 40
SMAN 8 26 36 0 2 0 0 0 0 26 38
MAN 2 35 30 10 9 0 0 0 0 45 39
SMAN 2 37 32 3 4 0 0 0 0 40 36
SMA AL ANWAR 2 7 4 0 0 0 0 0 6 7
SMA AR-RISALAH 8 3 4 6 0 0 0 0 12 9
SMAK AGUSTINUS 11 7 7 14 0 0 0 0 18 21
MA AL HUDA 10 10 0 1 0 0 0 0 10 11
SMA BRAWIJAYA 2 4 4 4 0 0 0 0 6 8
JUMLAH 186 192 41 53 0 0 0 1 227 246

Laporan Jumlah Guru SMK


Sekolah Guru tetap Guru tidak tetap Guru bantu pusat Guru bantu daerah Total
L P L P L P L P L P
SMK COBA 0 0
SMKN 3 KEDIRI 12 43 0 0 0 0 0 0 12 43
SMK NEGERI 2 KEDIRI 29 50 15 10 0 0 0 0 44 60
SMKN 1 91 36 9 8 0 0 0 0 100 44
SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0
SMK TAMAN SISWA 0 0
SMK KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA 0 0
SMK BHAKTI WISATA 0 0
SMK PGRI 4 0 0
JUMLAH 132 129 24 18 24 18 0 0 156 147